АРХІВ НОВИН
«Грудень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
26272829301 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Наказ від 14.06.2012 № 153/0 " Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Чернівецькій області, районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації"

 

Г О Л О В Н Е     У П Р А В Л І Н Н Я     Ю С Т И Ц І Ї 

У    Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К І Й    О Б Л А С Т І

Н   А   К   А  З

 

14.06.2012                                             м.  Чернівці                                № 153/0

 

Про затвердження змін до Порядку подання

нормативно-правових актів на державну реєстрацію до

Головного управління юстиції у Чернівецькій області,

районних управлінь юстиції та проведення їх державної

реєстрації

 

 

         Зареєстровано Головним

         управлінням юстиції у

         Чернівецькій області

      18 червня 2012 за № 20/2346


 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами), керуючись наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 2011 N 2035/5 «Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2011 за N 1008/19746   

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Чернівецькій області, районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Чернівецькій області 06 травня 2010 № 116, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Чернівецькій області 07  травня 2010 за № 29/2204 (із змінами) /далі – наказ та Порядок/, що додаються.

2.     Відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного управління юстиції у Чернівецькій області:

2.1. забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

2.2. цей наказ довести до відома районних управлінь юстиції, Чернівецької обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів, структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та зацікавлених посадових осіб Головного управління юстиції у Чернівецькій області.

3.     Районним управлінням юстиції:

3.1. під час здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів районних державних адміністрацій,  їх управлінь, відділів, структурних підрозділів керуватися зазначеним наказом;

3.2. цей наказ довести до відома та використання  в роботі місцевим суб’єктам нормотворення.

4. Наказ набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації.

5.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. начальника

Головного управління юстиції

у Чернівецькій області                                                                                                                                                                    М. Беженар

 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління юстиції

у Чернівецькій області

14.06.2012 № 153/0

 

Зареєстровано Головним
управлінням юстиції у 

Чернівецькій області

      18 червня 2012 за № 20/2346

 

 

Зміни

до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Чернівецькій області, районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації

1.У розділі ІІ:

1.1. у абзаці п’ятому пункту 2.12 слова «цифровим або» виключити;

1.2. речення третє абзацу четвертого пункту 2.24 викласти в такій редакції:  

«Наприклад: «абзац четвертий пункту 2.4 глави 2 Положення про щорічний  обласний конкурс читців, присвячений пам’яті Тараса Шевченка, затвердженого наказом управління культури обласної державної адміністрації від 23 лютого 2011 №27, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Чернівецькій області 09 березня 2011 № 10/2258, викласти в такій редакції»;

1.3. речення третє пункту 2.27 викласти в такій редакції:

«Наприклад: Унести  до Положення про щорічний обласний конкурс читців, присвячений пам’яті Тараса Шевченка, затвердженого наказом управління  культури обласної державної адміністрації від 30 травня 1997 № 166, зареєстрованого  в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області 09 липня 1997 за № 250/2054 (у редакції наказу управління  культури обласної державної адміністрації від 15 червня 2005 № 213), такі зміни»;

1.4. у абзаці шостому пункту 2.34 після слова «наприклад,» наступні слова замінити таким змістом:

«наказ управління культури обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2007 № 125, розпорядження обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2007 № 296-р «Про проведення конкурсу авторської пісні та співаної поезії молодих авторів  і виконавців»);

1.5. абзац четвертий пункту 2.35 викласти в такій редакції:

«При цьому слід враховувати, що проекти регуляторних актів, які розробляються місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади погоджуються в порядку передбаченому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. У розділі ІІІ:

2.1. абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції:

«Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію суб’єктами нормотворення протягом п'яти робочих днів після їх прийняття»;

2.2. у підпункті а) пункту 3.11 речення третє викласти в такій редакції:

«У разі наявності у суб’єкта нормотворення юридичної служби, до неї долучається завірена в установленому законодавством порядку копія висновку юридичної служби суб'єкта нормотворення, складеного за результатами проведеної юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта, за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 06 липня 2011  N 1805/5 "Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2011 за N 826/19564;

2.3. підпункт ґ) пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«оригінал та дві копії рішення, передбаченого Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (для регуляторних нормативно-правових актів)»;

2.4. у абзаці другому пункту 3.14 слова «легалізації об’єднань громадян» виключити.

3. У розділі ІУ:

3.1. у абзаці другому пункту 4.3 слова «заступником начальника управління – », «легалізації об’єднань громадян» виключити;

3.2. у абзаці третьому підпункту а), у абзаці третьому підпункту б), у абзаці другому підпункту в), у абзаці другому підпункту г) пункту 4.5 після слів «області також» доповнити словами такого змісту замінивши попередні «начальником відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного управління юстиції у Чернівецькій області і затверджується начальником відповідного управління юстиції»;

4.                   абзаци перший та другий пункту 5.4 розділу У замінити новим абзацом такого змісту:

«Нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру  нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, набирають чинності з дня їх опублікування в засобах масової інформації, якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в засобах масової інформації».

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати абзацами другим та третім.

 5. У Додатках 1, 3, 5, 7 до Порядку, гриф «ПОГОДЖУЮ» виключити та на зворотньому боці доповнити перед словами «Головний   (провідний) спеціаліст Головного управління юстиції у Чернівецькій області» реченням такого змісту «Начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного управління юстиції у Чернівецькій області».

6. У преамбулі наказу та пункті 1.1 розділу І Порядку слова «наказу Міністерства юстиції України  від 14.02.2007 № 47/5 «Про  затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства  юстиції України в Автономній Республіці Крим,  головні управління юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі та Положення про районні,  районні у містах, міські  (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за № 124/13391 (із змінами)» замінити на  такі слова: «наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 N 1707/5 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 за N 759/19497 (із змінами).

7. У Порядку слова «Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153 (із змінами) (далі – Примірна інструкція) замінити на слова «Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 № 1242 (далі – Типова інструкція)» в усіх відмінках та числах.

Начальник відділу реєстрації
нормативно-правових актів,
систематизації законодавства,
правової роботи та освіти
Головного управління юстиції
у Чернівецькій області                                                                                                                                                                 І.Німіжан

 

 

 

 

 

 

 
АНОНСИ ПОДІЙ
12 12 2018

14:00 Правовий брейн-ринг "Я маю право"

   
далі...
10 12 2018

11:00 урочисте відкриття Всеукраїнського тижня права н...

 
далі...
31 07 2018

02.08.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

02.08.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.332 (зала селекторних нарад Чернівецької обласної ради) відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргми: ТзОВ "Гіпербуд" на рішення про відмову у державній реєстрації № 41615242 від 14.06.2018 р. ДобкиО.Г.; ПАТ "Національна суспіль
далі...
13 07 2018

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Антощук В.В. на дії державного реєстратора Миронюк Я.Ф. 
далі...
18 06 2018

21.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Скайп відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного управління юстиції у Чернівецькій області