АРХІВ НОВИН
«Грудень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
26272829301 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Наказ від 11.05.2011 № 157/о "Про затвердженя Положення про Комісію Головного управління юстиції у Чернівецькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержани
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
Н А К А З
 
 
11.05.2011
                    м. Чернівці
                            № 157/0

 
Про затвердження Положення про Комісію
Головного управління юстиції у Чернівецькій області
з питань застосування санкцій за порушення
вимог Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
та/або нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
 
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області 25.05.2011 за № 42/2290.
 
Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», пункту 3 наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 29.12.2010 № 3376/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за № 1420/18715, Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 861/18156
НАКАЗУЮ :
1. Затвердити Положення про Комісію Головного управління юстиції у Чернівецькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.
2. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (зі змінами).
3. Наказ набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше опублікування в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу нотаріату Головного управління юстиції у Чернівецькій області Руснак В. П.
 
 Начальник управління                                                                          Кондрюк К.О.
 
                                                                      
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Головного управління
 юстиції у Чернівецькій області
 від 11.05.2011 № 157/о
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Головного управління юстиції у Чернівецькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
 
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Головного управління юстиції у Чернівецькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія).
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.
2. Створення Комісії
2.1. До повноважень Комісії належать:
2.1.1. розгляд актів перевірок нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі - суб'єкт), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечень до актів перевірок (за наявності) та інших матеріалів перевірок;
2.1.2. вирішення питань про застосування до суб'єктів санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
2.1.3. визначення розміру штрафу.
2.2. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, чотирьох членів та секретаря.
2.3. Головою Комісії є начальник Головного управління юстиції у Чернівецькій області, заступником голови Комісії – перший заступник начальника Головного управління юстиції у Чернівецькій області, секретарем Комісії – начальник відділу нотаріату Головного управління юстиції у Чернівецькій області, членами Комісії – працівники Головного управління юстиції у Чернівецькій області.
2.4. Склад Комісії затверджується наказом Головного управління юстиції у Чернівецькій області.
2.5. Член Комісії має право:
2.5.1. вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії;
2.5.2. брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
2.5.3. висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.
2.5. Член Комісії зобов'язаний виконувати доручення голови Комісії відповідно до законодавства.
2.6. З метою усунення проявів корупції член Комісії зобов'язаний заявляти самовідвід чи підлягає відводу (самовідводу), якщо:
він є членом сім'ї або близьким родичем чи свояком (чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, сином, дочкою, пасинком, падчеркою, братом, сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою, усиновлювачем чи усиновленим, членом сім'ї або близьким родичем цих осіб) особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності члена Комісії.
За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії заявляє голова або інший член Комісії.
Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.
Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Комісії про його відвід.
Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).
У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюється без участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).
3. Форма роботи Комісії
3.1. Основною формою роботи Комісії є засідання.
3.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.
3.3. Засідання Комісії проводяться протягом 30 днів після порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У цей же строк Комісія приймає рішення за результатами розгляду матеріалів справи.
3.4. Засідання Комісії веде її голова або заступник голови.
3.5. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ здійснює секретар Комісії.
3.6. Комісія має право запитувати в установленому законом порядку необхідну для розгляду справи та здійснення її повноважень інформацію від суб'єктів.
3.7. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються суб'єкт та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.
На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.
3.8. За результатами розгляду справи Комісія може прийняти одне з таких рішень:
3.8.1. про накладення штрафу на суб'єкта за вчинене порушення;
3.8.2. про закриття провадження у справі.
У разі повторного аналогічного протягом одного року порушення суб'єктами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісією, крім накладення штрафу на суб'єкта, може бути прийняте рішення про ініціювання застосування уповноваженими органами відповідних заходів до суб'єкта шляхом зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, зупинення дії або анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, обмеження, тимчасового припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності суб'єкта у порядку, встановленому законом.
3.9. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.
Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є обов'язковою.
3.10. На підставі протоколу засідання Комісії рішення Комісії оформлюється відповідною постановою за формами, наведеними в додатках 1, 2 до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за N 861/18156.
У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої зауваження в письмовому вигляді головуючому на засіданні Комісії, які обов'язково долучаються до протоколу засідання Комісії.
4. Прикінцеві положення
4.1. Рішення Комісії може бути оскаржене суб'єктом в установленому законодавством порядку.
4.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Головним управлінням юстиції у Чернівецькій області.
  
Начальник управління
                    Кондрюк К. О.
 
АНОНСИ ПОДІЙ
12 12 2018

14:00 Правовий брейн-ринг "Я маю право"

   
далі...
10 12 2018

11:00 урочисте відкриття Всеукраїнського тижня права н...

 
далі...
31 07 2018

02.08.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

02.08.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.332 (зала селекторних нарад Чернівецької обласної ради) відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргми: ТзОВ "Гіпербуд" на рішення про відмову у державній реєстрації № 41615242 від 14.06.2018 р. ДобкиО.Г.; ПАТ "Національна суспіль
далі...
13 07 2018

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Антощук В.В. на дії державного реєстратора Миронюк Я.Ф. 
далі...
18 06 2018

21.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Скайп відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного управління юстиції у Чернівецькій області